Zaměstnanci školy

Jméno Funkce
  Pedagogičtí pracovníci :    
    Mgr. Dušan Ignačík ředitel školy
    Mgr. Dagmar Kovalová třídní učitelka  
    Mgr. Marcela Vlčková  třídní učitelka  
    Mgr. Yvona Voráčová  třídní učitelka
    Mgr. Elizabeth Dostálová třídní učitelka  
    Mgr. Romana Tylečková třídní učitelka 
    Mgr. Jarmila Adámková učitelka
    Zuzana Bernatíková vychovatelka 
    Barbora Brumovská vychovatelka   
    Sylva Multanová vychovatelka   
  Provozní zaměstnanci :    
    Simona Venclíková ekonomka školy
    Lenka Máchová uklízečka
    Martina Helísková uklízečka, školnice
  Pracovnice školní jídelny :  
    Lenka Košťálová vedoucí ŠJ  
    Eva Hillová kuchařka  
    Žofie Stanislavová kuchařka
    Irena Kellnerová kuchařka