Organizace školního roku 2017/2018

 

Září 2017

4.9. Slavnostní zahájení školního roku 
 
5.9.  Zahajovací schůze s rodiči +  třídní schůzky    16.00 - 18.00
 
5.9.

Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. - 5. ročníku (1.,4. a 5. ročník 10 lekcí 

do 7. 11. 2017, 2. a 3. ročník 20 lekcí do 12. 12. 2017)

 
Zahajovací schůze ZŠ a SRK
 

11.- 12.9.

Za starý papír novou knihu - sběr starého papíru                                        svázané balíky novin či školy i časopisů se odevzdávají v garáž  7. 00 - 8.00

16.9. Zábavné sportovní odpoledne: Pokoř se svými kamarády nové výzvy (MSK)
 
 
Přespolní běh škol povodí Ondřejnice
 
      Drakiáda (SRK)
 
28.9. Státní svátek
 
29.9.  Ředitelské volno
 
 

 

Říjen 2017

2. - 3.10. Za starý papír novou knihu     7.00 - 8.00       2.10. i v době 15.00 - 16.15
  Skřivánek - pěvecká soutěž
 
  Rej duchů (SRK)
 

26. - 29.10.

Podzimní prázdniny

 

 

Listopad 2017

4.11. Jarmark lidových  řemesel
 
6. - 7.11. Za starý papír novou knihu     7.00 - 8.00 
 

Turnaj ve florbalu - povodí Ondřejnice

17.11.

Státní svátek

21.11.

Pedagogická rada + konzultace s rodiči 16.00 - 18.00


24.11.
 

Rozsvícení vánočního stromu
 
 

 

Prosinec 2017

4.- 5.12.

Za starý papír novou knihu      7.00  - 8.00

6.12.
 
Mikulášská nadílka
 
12.12.

Vánoční dílny  16.00 - 18 .00

22.12. Vánoční koledování (projekt Tady jsme doma)
 

23.12. - 2.1.

Vánoční prázdniny

 

 

Leden 2018

3.1.

Zahájení vyučování

8. - 9.1.

Za starý papír novou knihu           7.00 - 8.00    


9.1.

Konzultace s rodiči                      16.00 -18.00
 

16.1.

Pedagogická rada 

22. - 26.1. Lyžařský výcvik SUN OUTDOOR Bílá pro žáky 1. - 5.ročníku  12.00 - 16.30

31.1.

Ukončení 1. pololetí - vysvědčení

 

 

Únor 2018

1.2.

Zahájení 2.pololetí

2.2. Pololetní prázdniny

5. - 6.2.

Za starý papír novou knihu        7 : 00 - 8 : 00
9.2.  Tady jsme doma: Masopust

12, - 18.2.

Jarní prázdniny

  Recitační soutěž
 
  Dětský maškarní bál (SRK)
 
 

 

Březen 2018

5 - 6.3. Za starý papír novou knihu    7.00 - 8.00           5.3. i v době 15.00 - 16.30
 

Turnaj ve vybíjené - povodí Ondřejnice

 

Projekt Těšíme se do školy (3 lekce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče)

28.3. Tady jsme doma: Vítání jara - vynášení Mařeny
 
28.3. Vernisáž
 
29.
- 30.3.
Velikonoční prázdniny
 
 

 

Duben 2018

9. - 10.4. Za starý papír novou knihu             7.00 - 8.00
 
10.4. Zápis do 1.ročníku
 
24.4.

Pedagogická rada 

 

 

Květen 2018

1.5. Státní svátek
 
7.5. Ředitelké volno
 
8.5. Státní svátek
 

 
SCIO - zjišťování výsledků žáků 5. ročníku
14.- 15.5.

Za starý papír novou knihu             7. 00 - 8.00    

 

McDonald ´s Cup – turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice


22.5.

Konzultace pro rodiče       16.00 
 
 

 

Červen 2018

1.6.

Den dětí 

4. - 5.6. Za starý papír novou knihu             7. 00 - 8.00    
 
  Atletický trojboj - povodí Ondřejnice

5.6.

To nejlepší z úrody - školní akademie
19.6.  Pedagogická rada
 

Školní výlet

29.6.

Ukončení školního roku

 

Výuka, volnočasové aktivity

              Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1. - 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola (6. verze), za jehož plnění a návaznost učiva v jednotlivých ročnících zodpovídají pedagogové školy.

              Žáci školy se zúčastní se svými třídními učitelkami divadelních představení v Divadle loutek Ostrava, vzdělávacích exkurzí do Planetária v Ostravě – Porubě, Lesní školy v Ostravě – Zábřehu, programu prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ.

              Žáci školy se zúčastní celoročních školních projektů Tady jsme doma, Rozvoj čtenářství, Za starý papír novou knihu. Vybraní žáci se zúčastní sportovních soutěží a turnajů (přespolní běh, florbal, vybíjená, kopaná, miniházená, atletický trojboj).

 

Volnočasové aktivity ( pravidelná činnost 2. 10. 2017 – 15. 6. 2018) :

 

Název

Ročník

Hodin týdně

Subjekt

Cena na rok

Den

Hodina

Florbal

1. - 5.

1,5

SVČ Ostrava

1000,-

pondělí

13.00 - 14.30

Mix Dance

1. - 5.

1

SVČ Ostrava

  900,-

pondělí

13.15 – 14.15

Gymnastika

1. - 5.

1

SVČ Ostrava

  900,-

pondělí

14.30 - 15.30

Anglický jazyk

2. - 3.

0,75

R. Kuchařová

1500,-

pondělí

14.30 - 15.15

Karate I.

2. - 5.

1

M.Zezulková

1350,-

pondělí

17.00 - 18.00

Šikovný kouzelník

3. - 5.

1

Rytmik

1800-

ůterý

13.15 - 14.15

Sálová kopaná

1. - 5.

1,5

SVČ Ostrava

1000,-

úterý

13.15 - 14.45

Taneční kroužek

1. - 5.

1

T. Hošek

1800,-

úterý

13.15 - 14.15

Mladý vědec

3. - 5.

1

Rytmik

 2400,-

středa

13.15 - 14.15

Náboženství

1. - 5.

1

Fara O - SB

      0,-

středa

14.00  - 15.00

Karate II.

2. - 5.

0,75

M.Zezulková

      0,-

středa

17.30  - 18.15

Keramika

2.- 5.

1

SVČ Ostrava

 1300,-

čtvrtek

13.00 - 14.30

Programování

3.- 5.

1

M.Vrkoč

  900,-

čtvrtek

13.15 - 14.15

Divadelně dramatický

3. - 5.

1

Rytmik

  2000,-

čtvrtek

13.15 - 14.15

Atletika

1. - 5.

0,75

AK SSK Vítkovice   

2000,-

pátek

14.30 - 15.30

 

           

 

Na základě rozhodnutí ředitele školy ZUŠ Brušperk Mgr. BcA. Jana Strakoše nebude pobočka ZUŠ Brušperk 

v Základní škole T. G. Masaryka Krmelín ve školním roce 2017/2018 otevřena.        


                                                                                                                                  

Školní družina

Provozní doba školní družiny : ranní 6.30 – 7.45 , odpolední 11.40 – 16.15 ve třech odděleních s maximálním počtem 25 dětí pro každé oddělení

 

Aktualizované informace o dění ve škole jsou k dispozici na webu školy www.zskrmelin.cz, zákonní zástupci žáků budou o dalších akcích a případných změnách informováni emailem svými třídními učitelkami nebo vychovatelkami školní družiny.