Aktuálně

!!Děti školní družiny přejí všem dobrým lidem příjemné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší v roce 2018!!

Provoz ŠD v novém kalendářním roce bude zahájen dne 3. 1. 2018 od 6:30h.
 
 
 

Českomoravská myslivecká jednota, z. s., OMS Ostrava uveřejnila na svých webových stránkách článek o nejlepších sběračích kaštanů v Krmelíně.

 
Můžeme jej očekávat také v únorovém vydaní časopisu Myslivost.

 

 

Vyhlášení vítězů v soutěži "O nejlepšího sběrače kaštanů".

Celkem na sbíráno 516 kg.
 
 
 

Děkujeme všem rodičům, dětem a přátelům školy za podporu školní družiny při Jarmarku řemesel.

 

 

!!Vyhlašujeme soutěž "O nejlepšího sběrače kaštanů"!!

Kaštany přinášejte do školní družiny a odevzdejte kterékoliv paní vychovatelce. Soutěž potrvá do 31. 10. 2017.

 

Také v tomto školním roce s dětmi pokračujeme v kampani "Celé Česko čte dětem".

Pokud máte zájem dozvědět se o kampani více informací, neváhejte si otevřít tento soubor:

 

 

!!! Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018 !!!

Školní družina zahájí provoz 4. 9. 2017 od 6:30.
Těší se na Vás vaše p. vychovatelky Zuzka, Barča a Sylva :-)