Týdenní plán

- slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

- změna vyhrazena :)... může se stát, že něco nestihneme probrat


26. března - 28. března    
ČJ
  • psaní souhlásek na konci slov
str. 53-54
Čt/Ps
  • v pondělí čteme z vlastní knihy (čtenářská dílna)
  • čítanka str. 
  • písanka 1 
  • písanka 2 - str. 9 
  • KONTROLA ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU VŽDY V PONDĚLÍ (26. 3.)
 
M
  • geometrie v rovině
  • opakujeme
str. 45-46
PRV
  • Jaro je tady
str. 39
AJ
  • Me and my family
PS str. 
UČ...učebnice, PS...pracovní sešit

O matematické metodě prof. Hejného: