Zápis do 1. ročníku ZŠ

04.04.2017 08:46

 

Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace v souladu s § 36, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), srdečně zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče v úterý 11. dubna 2017 v době od 14.00 do 16.00 hodin na zápis do 1. třídy.

 

Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018. Formulář je k dispozici v Mateřské škole Krmelín nebo ke stažení na www.zskrmelin.cz, Dokumenty, 2017_zadost_prijeti_do_1.rocniku.pdf

 

Zákonný zástupce může požádat ředitele školy v době zápisu (tj. 1. – 30. 4. 2017) o odklad povinné školní docházky. Do školy doručí písemnou Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky + Doporučení školského poradenského zařízení + Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa). 

  

                                                                                                               Mgr. Dušan Ignačík, ředitel školy