Provoz školní jídelny ve školním roce 2017/2018

08.08.2017 10:00

Provoz školní jídelny: od 6.00 do 14.30 hod

Pracovnice školní jídelny:

Vedoucí školní jídelny:            Lenka Košťálová

Kuchařky:                                Eva Hillová

                                                Irena Kellnerová

                                                Žofie Stanislavová

 

Ceny stravného:

Mateřská škola děti  3 - 6 let      Přesnídávka a oběd                                 24,-Kč

                                 7 -10 let     Přesnídávka a oběd                                 26,-Kč (děti, které dovrší 7 let 

                                                                                                                                v ŠR 2017/2018  do konce srpna)

                                 3 - 6 let      Přesnídávka, oběd, svačina                     31,-Kč

                                 7 - 10 let    Přesnídávka, oběd, svačina                     33,-Kč (děti, které dovrší 7 let 

                                                                                                                                v ŠR 2017/2018  do konce srpna)

Základní škola děti   7 - 10 let   oběd                                                           22,-Kč

                                 11- 14 let   oběd                                                           24,-Kč (děti, které dovrší 11 let                                                                                                                                 v ŠR 2017/2018 do konce srpna)

                                  Dospělí strávníci ZŠ                                                    27,-Kč

                                  Cizí strávníci                                                                63,-Kč

 

Přihlašování a odhlašování stravy:

tel. číslo:  601 336 573 nebo e-mail: sjkrmelin@email.cz do 14 hod. předchozí pracovní den.

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011Sb. s účinností 1. ledna 2012   

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci bude postup následující:

1.den onemocnění v ZŠ - oběd může vyzvednout do jídlonosiče rodinný příslušník v době od 11.00 do 11.30hod.  u vydávacího okénka

nebo ráno dát podepsaný jídlonosič do ŠJ a vyzvednout si oběd od 11.00 do 14.30 v ŠJ. 

2. den nemoci mají rodiče povinnost své dítě omluvit. Od druhého dne jeho nemocí, se už nejedná o školní stravování. Neomluvené obědy budou účtovány podle vnitřního řádu školní jídelny.

NEDOTOVANÁ STRAVA - tzn. neomluvené přesnídávky, obědy a svačiny :

žáci základní školy:

oběd      6 - 10 let                            cena nedotovaného oběda 63,- Kč (potraviny 22,- Kč + 41,- Kč ostatní náklady)

oběd   11 - 14 let                             cena nedotovaného oběda 63,- Kč (potraviny 24,- Kč + 39,- Kč ostatní náklady)

žáci mateřské školy:

oběd      3 - 6 let   (polodenní)        cena nedotované stravy 63,- Kč (potraviny 24,- Kč + 39,- Kč ostatní náklady)

oběd      3 - 6 let   (celodenní)         cena nedotované stravy 63,- Kč (potraviny 31,- Kč + 32,- Kč ostatní náklady)

oběd      7 - 10 let   (polodenní)      cena nedotované stravy 63,- Kč (potraviny 26,- Kč + 37,- Kč ostatní náklady)

oběd      7 - 10 let   (celodenní)       cena nedotované stravy 63,- Kč (potraviny 33,- Kč + 30,- Kč ostatní náklady)

                                            

Platba z účtu se provádí povolením inkasa měsíčně pro náš účet.

Termín vyúčtování stravného bude vždy k 20. v měsíci. Jestliže neproběhne platba stravného k danému termínu, můžete stravné zaplatit hotově. V dalším měsíci bude dítě na přechodnou dobu  vyloučeno ze školního stravování!

Číslo našeho  účtu: 0101340581/0800  -  nepište variabilní ani specifický symbol

Platbu na účet je možno povolit najednou i na více strávníků (sourozenci v MŠ i ZŠ), povolení inkasa - četnost vícekrat  (např.2děti-četnost 2x)

Při povolení inkasa zadávejte dostatečně velký finanční limit, aby mohla platba proběhnout. (Při větším počtu strávníků limit sečtěte).

Limit pro děti v MŠ polodenní=600,-Kč        pro děti celodenní =800,-Kč  !!!!!

Limit pro děti v ZŠ 600,-Kč  !!!!!

 Povolení inkasa musí být zadáno pro každý měsíc!

Platba v hotovosti se provádí vždy první týden  v měsíci !!!