ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ - NEDOTOVANÁ STRAVA

26.01.2018 06:50

Rodiče, nezapomínejte odhlašovat své děti v době nepřítomnosti ve škole!!!!!!!!

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č.107/2005Sb. má dítě, žák nebo student nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve škole eventuálně první den neplánované nepřítomnostiDalší den nepřítomnosti již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu jídla. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.