Týdenní plán

- slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

- změna vyhrazena :)... může se stát, že něco nestihneme probrat
 
 
 
 

  26. - 28.  března  2018

 

ČJ

mluvnice

Přídavná jména. - procvičování

Psaní předpon s-/se-, z-/ze-, předložek s, z.

PS s. 39

 

čtení

 

  s. 

AJ

Revision. Test UNIT 5 (v úterý) UČ s.  50
PS s. 40, 41

M

Převody jednotek.
Řady. Triáda.
 

UČ s. 66 - 67

PS2 po s. 16

Př

Člověk a jeho zdraví.

Pohybová soustava.
 

PS s. 39 - 40

 s. 53 - 69

Vl

-

PS s.

 s. 

ICT

   
PS...pracovní sešit, UČ...učebnice, TP...Tajemství pravopisu