Týdenní plán

 

- slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

- změna vyhrazena :)... může se stát, že něco nestihneme probrat

 

Doporučuji pročíst: 

Matematika podle metody prof. Hejného
 
 
www.matematika.in
 
PS - pracovní sešit  uč. - učebnice   VS - PS Vyjmenovaná slova
 
 

  26. - 30.března 2018

 
ČJ

Zkoumáme látky a jejich vlastnosti 

vyjmenovaná slova po P

Slovesná osoba, číslo, čas

 

PS str. 40   
VS str.28 - 31     
       

 

  AJ

What's in my bedroom?

UČ str. 45
PS str. 56
Čtení Velikonoce
Velikonoce a duben v lidových pranostikách

Ve středu  čtou děti z vlastní knihy.  
Kontrola čtenářského deníku! 
               

 

str. 87

M

Kvádr

Běžné násobení dvoumístného čísla

uč. str. 64

 PS 9 - 10             

Prv

Rozmanitost přírody

Zkoumáme látky a jejich vlastnosti

Pokusy

Měření hmotnosti a objemu

PS str. 62

 
 
 

  19. - 23.března 2018

 
ČJ

Zkoumáme látky a jejich vlastnosti 

Věta a souvětí, spojky

vyjmenovaná slova po P

Vypravování podle obrázkové osnovy

PS str.38-40   
   
       

 

  AJ

Where's the ... ?

Furniture

UČ str. 43-44
PS str. 52-55
Čtení Jarní pohádka
Příběh jarní
Všichni lákáme jaro

Ve středu  čtou děti z vlastní knihy.  
Kontrola čtenářského deníku! 
               

 

str. 83 - 85

M

Náhodná procházka

Vývojový diagram

Pohled zepředu - stavba podle portrétu

Pohled zepředu - stavba podle plánu

uč. str . 60-63

 PS 7 - 8             

Prv

Rozmanitost přírody

Zkoumáme látky a jejich vlastnosti

Pokusy

Měření a odhadování délky

PS str. 58- 61

 

 

  12. - 16.března 2018

 
ČJ

Zkoumáme látky a jejich vlastnosti 

Slovesná osoba a číslo

Zájmena

Odborný text

Tvoření příběhu/básně podle zadání

PS str.36-38   
   
       

 

  AJ

 

UČ str. 36-38
PS str. 45-46
Čtení Nástupiště devěta tři čtvrtě

Čarodějnice školou povinné

Ve středu  čtou děti z vlastní knihy.  
Kontrola čtenářského deníku! 
               

str. 74 - 75

str. 80 - 81

M

Indické násobení dvoumístným číslem

Maškarní přetahovaná

Náhodná procházka

16.3. Cvrček - mat. soutěž

 

uč. str. 58- 60

 PS 5 - 6             

Prv

Rozmanitost přírody

Zkoumáme látky a jejich vlastnosti

PS str. 55 - 57

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. - 16. června

 
ČJ

Cestování nás baví 

Procvičování učiva

Pololetní práce

 

        
str.75 - 76
str.85

   Psaní

Procvičování psaní slov a  vět,nácvik přepisu jednoduchého textu

Prázdninová


str.36 - 37
Čtení
V pondělí čtou děti z vlastní knihy. 
Kontrola čtenářského deníku!


Společné čtení v úterý -
 Z deníku kocoura Modroočka

léto
Červen
Jak Maková panenka potkala motýla Emanuela

Čítanka str. 147 - 151
                  

  

M

Číselné řady

Evidence tabulkou

Hra na kapitány

Slovní úloha o věku

Pololetní práce

3. díl           str.36 - 39 

              

Prv

Letní radovánky

PS str. 53 - 55