Za starý papír novou knihu

              

                Celoroční enviromentální soutěž pro žáky krmelínské školy ve sběru starého papíru Pomůžeme našim lesům vznikla z popudu Nadačního fondu Mettis ve školním roce 1999/2000. Po prvním ročníku akce (jednorázově se vybralo 5626 kg), soutěž pokračovala až do školního roku 2006/2007, sběr se vybíral 5 x za rok, v průměru se vybíralo 5 – 7 tun papíru ročně, nejlepší „sběrači“ i třídy byli odměňováni věcnými cenami.

                Od následujícího školního roku 2007/2008 se sběr vybíral 7 x ročně (2007/2008 – 6877 kg,

2008/2009 – 4889 kg, 2009/2010 – 5164 kg, 2010/2011 – 9804 kg, 2011/2012 – 14040 kg), finanční výtěžek dostávala Unie rodičů, která z něj hradila faktury za autobusy na školní výlet.

                Ve školním roce 2012/2013 byla na jednání Školské rady mezi zástupci zřizovatele, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců školy projednána a schválena dohoda o tom, že z finančního výtěžku budou hrazeny žákům

2. - 5. ročníku pracovní sešity, tj. spotřební materiál, do kterého žák píše, kreslí apod. (podle § 27, odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon, poskytuje základní škola žákům bezplatně  učebnice a učební texty, tyto jsou žáci 2. - 5. ročníku povinni vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku). Za školní rok 2012/2013 základní škola vybrala 19 861 kg, finančním výtěžkem ve výši 29 735,- Kč doplněným o mimořádnou finanční prémii 5 000,- Kč za 1.místo v soutěži O ekologicky nejzdatnější školu školního roku  2012/2013 od firmy Sběrné dvory s.r.o. byly uhrazeny odměny nejlepším sběračům v ročníku (2 000,-Kč), doplatek za školní pomůcky a potřeby pro 1. ročník (4 400,- Kč), nové pracovní sešity pro 2. - 5. ročník (28 335,-Kč).

                Hlavními rysy projektu Za starý papír novou knihu jsou :

a) rozvíjení a prohlubování enviromentálního cítění žáků školy

b) vstřícný krok základní školy vůči rodičům, kteří mohou provést úhradu pracovních sešitů

    v naturáliích.

    Zákonný zástupce žáka má dle rozhodnutí Školské rady v projektu Za starý papír novou knihu 3 možnosti :

1)       v průběhu školního roku odevzdá minimálně 100 kg starého papíru (= asi 150 – 200 Kč), jeho dítě obdrží zdarma pracovní sešity (za školní rok 2013/2014 stály pracovní sešity přes 41 tisíc, jejich hodnota se pohybovala pro 2. - 5. ročníku v rozpětí 350 – 550 Kč)

2)       v průběhu školního roku odevzdá libovolné množství starého papíru, rozdíl doplatí u třídní učitelky

3)       v průběhu školního roku neodevzdá nic, platbu za pracovní sešity uhradí v plné výši u třídní učitelky

               

Ve školním roce 2016/2017 se vybírá sběr 2 x měsíčně ráno (7 : 00 – 8 : 00),

1 x odpoledne v říjnu a březnu (15 : 00 – 16 : 30).

 

 

Tabulka za rok 2015

 

 Datum

 Příjmy v Kč

 Množství v kg

 Datum

Výdaje v Kč

Dobropisy

25. 3. 2015

 SDS        5 970,-

      3 980

 10. 6. 2015

 PS        15 521,-  

-  1946,-

5. 6. 2015

 SDS        6 450,-

      4 300

 14. 6. 2015

 PS          8 542,-

 

24. 6. 2015

 P             5 000,-

        -

 14. 6. 2015

 PS          1 648,-

 

1. 10. 2015

 D            3 472,-

        -

 14. 6. 2015

 PS        14 669,-

 

16. 10. 2015

 SDK     11 800,-

     5 900

 21. 6. 2015

 PS          4 612,-

 

23. 12. 2015

 SDK       7 240,-

     3 620

 29. 6. 2015

 ON         1 498,-

 

 

 

 

 5. 7. 2015      

 PS              171,-

     - 57,-

 

 

 

 19. 9. 2015

 PS           1 499,-

 

 

 

 

 1. 10. 2015

 PS              345,-

 

 

 

 

 

               48 505,-

 - 2003,-

Celkem

              39 932,-

    17 800

 

               46 502,-

 

 

Vysvětlivky :

SDS =  Sběrné dvory Sviadnov

SDK = Sběrné dvory Krmelín

P =  prémie za 1. místo v soutěži SDS

D = doplatek od žáků, kteří neodevzdali 100 kg

PS =  pracovní sešity

ON = odměny pro nejlepší sběrače  1. - 5. ročníku        
 
      Za starý papír nová kniha 2017/2018          
                           
  Celkem třída 524 291 217 302 362 259 183 0 0 0 2138  
                           
1.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Brož Šimon 43 44 15 0 0 0 0 0 0 0 102 -2
2. Dohnal Michal 0 0 0 18 0 144 0 0 0 0 162 -62
3. Gavelčíková Natálie 17 0 11 0 0 0 15 0 0 0 43 57
4. Hartoš Adam 0 0 0 39 0 0 52 0 0 0 91 9
5. Havránková Laura 0 0 0 8 10 11 0 0 0 0 29 71
6. Helísek Jan 50 42 37 23 17 18 20 0 0 0 207 -107
7. Horkel Michal 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 159 -59
8. Kalvoda Matěj 0 0 0 10 10 22 27 0 0 0 69 31
9. Kerbelová Adéla 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 118 -18
10. Kocmánek Štěpán 25 101 0 35 0 0 0 0 0 0 161 -61
11. Kubec Adrian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12. Mácha Ondřej 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90
13. Maluchová Kristýna 79 24 0 0 0 0 0 0 0 0 103 -3
14. Pudich Vincent 28 80 0 0 0 0 0 0 0 0 108 -8
15. Stozsek Damián 15 0 0 6 0 20 10 0 0 0 51 49
16. Turčík Jan 153 0 103 0 52 29 37 0 0 0 374 -274
17. Tyšer Tobiáš 26 0 20 40 14 7 22 0 0 0 129 -29
18. Woznica Petr 0 0 31 0 82 0 0 0 0 0 113 -13
19.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
20.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
21.                       0 100
22.                       0 100
23.                       0 100
24.                       0 100
25.                       0 100
26.                       0 100
27.                       0 100
28.                       0 100
29.                       0 100
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Voráčová Yvona 78 0 0 5 18 8 0 0 0 0 109 -9

 

      Za starý papír nová kniha 2017/2018          
                           
  Celkem třída 1187 274 247 65 536 95 28 0 0 0 2432  
                           
2.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Adámek Jaroslav 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 29
2. Adámková Zuzana 110 26 0 0 36 0 0 0 0 0 172 -72
3. Blažek Alexandr 0 0 91 0 0 15 0 0 0 0 106 -6
4. Bonito Daniel Filipe 7 70 11 60 0 0 23 0 0 0 171 -71
5. Dufková Viktorie 85 16 0 0 0 0 0 0 0 0 101 -1
6. Jakubek Hugo 81 0 0 0 0 32 0 0 0 0 113 -13
7. Juřicová Barbora 0 38 43 0 85 0 0 0 0 0 166 -66
8. Klimková Veronika 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 -10
9. Lejsková Adéla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10. Lejsková Eliška 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11. Máchová Nikol 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 -113
12. Pekala Vojtěch 0 0 46 0 0 48 0 0 0 0 94 6
13. Peterek Oskar 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 352 -252
14. Rokyta Tomáš 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 -37
15. Steiner Václav 73 18 26 0 0 0 0 0 0 0 117 -17
16. Svoboda Petr 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 101 -1
17. Tatay Tobiáš 100 0 0 0 55 0 0 0 0 0 155 -55
18. Zezulková Veronika 185 0 25 0 0 0 0 0 0 0 210 -110
19.                       0 100
20.                       0 100
21.                       0 100
22.                       0 100
23.                       0 100
24.                       0 100
25.                       0 100
26.                       0 100
27.                       0 100
28.                       0 100
29.                       0 100
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Dostálová E. 15 5 5 5 8 0 5 0 0 0 43 57

 

      Za starý papír nová kniha 2017/2018          
                           
  Celkem třída 1376 315 388 330 136 277 158 0 0 0 2980  
                           
3.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Adámková Nella 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 29
2. Dluhošová Kateřina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
3. Doležálová Lucie 0 0 0 132 0 91 0 0 0 0 223 -123
4. Gemčíková Anežka 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 148 -48
5. Gros Daniel 59 0 72 0 0 0 0 0 0 0 131 -31
6. Hess Richard 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 50
7. Jakimov Vojtěch 565 34 85 152 100 110 105 0 0 0 1151 -1051
8. Ježová Nella 195 0 20 0 0 0 0 0 0 0 215 -115
9. Kalvoda Tobiáš 0 0 0 10 10 22 27 0 0 0 69 31
10. Kovalčík Petr 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 48
11. Kovářová Markéta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12. Lazařová Laura 0 84 0 0 0 0 20 0 0 0 104 -4
13. Mytyzek Jonáš 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 28
14. Otáhalova Denisa 72 30 0 26 0 0 0 0 0 0 128 -28
15. Šperlín František 57 0 98 0 0 0 0 0 0 0 155 -55
16. Vaňková Sofie 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 -160
17.                       0 100
18.                       0 100
19.                       0 100
20.                       0 100
21.                       0 100
22.                       0 100
23.                       0 100
24.                       0 100
25.                       0 100
26.                       0 100
27.                       0 100
28.                       0 100
29.                       0 100
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Tylečková R. 45 19 41 10 26 4 6 0 0 0 151 -51

 

      Za starý papír nová kniha 2017/2018          
                           
  Celkem třída 1186 302 392 113 135 297 349 0 0 0 2774  
                           
4.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Blažková Amálie 0 0 91 0 0 15 0 0 0 0 106 -6
2. Dufková Viola 85 16 0 0 0 0 0 0 0 0 101 -1
3. Fuciman Tadeáš 110 18 62 35 47 66 81 0 0 0 419 -319
4. Gemsa Daniel 0 0 0 0 0 96 5 0 0 0 101 -1
5. Helísková Martina 50 42 37 23 17 18 20 0 0 0 207 -107
6. Holub Richard 12 0 0 0 0 0 88 0 0 0 100 0
7. Jurášková Marika 0 103 42 0 0 0 0 0 0 0 145 -45
8. Kallusová Karolína 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 86
9. Klímková Tereza 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 -10
10. Kocmundová Bára 115 0 0 10 0 0 0 0 0 0 125 -25
11. Kudlej Michal 26 0 39 0 0 44 0 0 0 0 109 -9
12. Krobotová Sabina 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62 38
13. Mácha Adam 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90
14. Mácha Matěj 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 -113
15. Motaň Adam 0 0 0 0 0 8 38 0 0 0 46 54
16. Mrůzek Michal 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 -32
17. Palmi Dominik 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 -2
18. Polachová Barbora 0 46 0 0 0 38 0 0 0 0 84 16
19. Škulavík Adam 0 0 21 0 0 0 90 0 0 0 111 -11
20. Škrabálek Jakub 0 0 35 0 34 0 0 0 0 0 69 31
21. Tyšer Jaroslav 26 0 20 40 14 7 22 0 0 0 129 -29
22. Vrzal Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
23. Zezulka Tomáš 185 0 25 0 0 0 0 0 0 0 210 -110
24.                       0 100
25.                       0 100
26.                       0 100
27.                       0 100
28.                       0 100
29.                       0 100
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Adámková J. 10 15 6 5 23 5 5 0 0 0 69 31

 

      Za starý papír nová kniha 2017/2018          
                           
  Celkem třída 84 204 25 352 145 8 39 0 0 0 857  
                           
5.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Blačinská Bára 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2. Boček Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
3. Buczek Filip 0 0 0 111 88 0 0 0 0 0 199 -99
4. Havránková Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5. Kovalčík Martina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
6. Malucha Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
7. Mytyzková Ida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8. Novobilský Marek 0 17 0 16 15 0 0 0 0 0 48 52
9. Okošová Kateřina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10. Otáhalová Klára 0 23 0 26 0 0 0 0 0 0 49 51
11. Rennerová Natálka 45 0 0 53 0 0 0 0 0 0 98 2
12. Šrubařová Natálka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
13. Tokarský Filip 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 117 -17
14. Turoň Tomáš 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 124 -24
15.                       0 100
16.                       0 100
17.                       0 100
18.                       0 100
19.                       0 100
20.                       0 100
21.                       0 100
22.                       0 100
23.                       0 100
24.                       0 100
25.                       0 100
26.                       0 100
27. Družina 16 14 10 12 8 5 10 0 0 0 75 25
28. Simona Venclíková 0 21 10 7 11 0 16 0 0 0 65 35
29. Mgr. Ignačík Dušan 8 0 0 0 18 0 13 0 0 0 39 61
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Marcela Vlčková 15 5 5 10 5 3 0 0 0 0 43 57