Česká republika - národní hry, březen 2015

Polsko - hudba, říjen 2014

Výstup z 1. roku projektu, červen 2014

Turecko - 2. mezinárodní setkání, březen 2014

Národní tance a Masopust, únor 2014

Chorvatsko - 1. mezinárodní setkání, listopad 2013

Zahájení projektu, říjen 2013