Comenius - Zábavným učením k nadšení ve škole

(Enthusiastic activities for enthusiasm at school)

Mezinárodní projekt Comenius nesoucí název Zábavným učením k nadšení ve škole, byl naší národní agenturou (Národní agentura pro evropské vzdělávání) schválen v červnu tohoto roku. Našimi zahraničními partnery jsou základní školy z Turecka, Chorvatska, Velké Británie, Polska a Slovenska. Dostali jsme grant 20 000 euro na výdaje pro realizaci projektu v období 9/2013 – 7/2015. Během této doby uskutečníme 24 mobilit (18 dospělých a 6 dětí) do zahraničních škol a také jednou budeme hostitelskou školou pro zahraniční pedagogy a studenty my v Krmelíně.

Projekt je výsledkem přípravných prací zúčastněných zemí. Hlavním cílem projektu je obnovovat u žáků motivaci k učení, prostřednictvím zajímavých vzdělávacích aktivit. Přirozenou součástí vzdělávacího zaměření projektu je mezinárodní komunikace, otevřenost a pozitivní přístup ke kulturní rozmanitosti, zvyšování povědomí o vlastní identitě v místním národním a evropském kontextu.

Každá škola má své hlavní téma, které zpracovává se svými studenty a zve ke spolupráci ostatní partnery. Vybrali jsme šest součásti reálného života žáků týkající se jejich základních potřeb: potraviny (přežití, zdraví) - Chorvatsko, recyklace papíru (společenská odpovědnost) – Velká Británie, hudba - Slovensko, drama - Polsko, lidové tance (kreativita) Turecko, psaní dopisů a pohlednic (navazování nových přátelství -sounáležitost ) - Česká republika. Tyto vybrané okruhy budou připraveny a prezentovány každou zúčastněnou školou během mezinárodních setkání.

Všichni studenti z různých zemí budou mít příležitost pracovat společně, ať přímo, během návštěv, nebo nepřímo skrz ICT technologie, což povede k zlepšení jejich týmové práce, rozhodování, ústní komunikace v cizím jazyce a prezentačních dovedností.

V naší škole právě probíhá příprava na první setkání v Chorvatsku v Ploče, které nás čeká již v listopadu (Příprava prezentací o škole, Krmelíně a naší zemi). Připravujeme také projektový koutek (comenius corner), který obsahuje mapu Evropy s vyznačenými zeměmi a nejrůznější práce žáků. Naši žáci zjišťují o zúčastněných zemích zeměpisné a správní informace, výtvarně a jazykově zpracovávají téma jídla a zdraví, což je hlavní téma Chorvatské školy. Učíme se písničku, která bude naší projektovou hymnou. Slavnostní zahájení projektu, (jehož obsahem bude prezentace dosavadní práce na projektu jednotlivých tříd) proběhne v pátek 11. října v rámci jedné vyučovací hodiny.

 

 

 

Země

 

Obec

Chorvatsko

 

Ploče

Turecko

Korfez/

Kocaeli

Polsko

 

Katowice

Česká republika

Krmelín

Slovensko

 

Rožňava

datum setkání

Listopad

2013

Březen

2014

Říjen 2014

Březen

2015

Květen 

2015

Hlavní téma

Místní jídlo

Lidové tance

 

Hudba

Národní hry

Psaní dopisů a pohledů

Drama -

divadlo

Další úkoly během projektu

Dotazník o zdravém jídle, kniha zdravého stravování

Sběr materiálu projektu na DVD

Příprava Multi-kulturního slovníku z projektových prací

Počáteční, závěrečné dotazníky, jejich statistika a analýza

Pořádání výstav plakátů, obrazů, koláží
organizace diskuzí