Rozpočet

Rozpočet na rok 2018

 

 

Rozpočet na rok 2017

 

Výnosy:

               

Příspěvek na provoz - zřizovatel                                                                      1 634 000,- Kč

Investiční transfer                                                                                             4 000 000,- Kč

 

Příspěvek na provoz + investiční transfer schválen Zastupitelstvem obce Krmelín dne 22. 12. 2016.

 

Výnosy z dotace – KÚ MSK                                                                             5 753 010,- Kč

Ostatní výnosy – školné (ŠD)                                                                          68 000,- Kč                                                    

 

 

Náklady:

 

Náklady celkem                                                                                                 5 702 000,- Kč                                   

Z toho osobní náklady                                                                                       5 753 010,- Kč                   

 

 

 

Dne 23. 03. 2017

 

Zpracovala: Simona Venclíková                                                                   Schválil: Mgr. Dušan Ignačík