Program prevence negativních jevů

09.10.2015 11:19

 

Milí rodiče,

v rámci Programu prevence negativních jevů naši žáci absolvují půldenní workshop

" Dokaž si...dokaž to" realizovaný formou zážitkové pedagogiky. Cílem je zlepšení

a upevnění vztahů v třídním kolektivu, zlepšení sociálního klimatu ve třídě, prevence šikany a nejen ji...

Akce je pořádána Střediskem volného času Ostrava - Zábřeh (stejná agentura, která se stará o kroužky ve škole). Koná se místo lekcí Renarkonu, s kterým jsme spolupracovali v minulých letech. 

 

Datum: 5. 11. 2015  4., 5. ročník

             6. 11. 2015  1.,2.,3. ročník

Čas: sraz před školou 7.20, návrat 12.30

Místo: Středisko volného času, Gurtěvova 8, Ostrava - Zábřeh

Cena: 100,-

Doprava objednaným autobusem (platba poté)

 

Více informací na adrese www.dokazto.svczabreh.cz

 

Děkuji za spolupráci.

Yvona Voráčová