Září ve školní družině

 

Další školní rok opět zaklepal na dveře a spolu s ním jsme v družině přivítali nové kamarády

z 1. třídy. V prvních dnech jsme se soustředili hlavně na navázání kamarádských vztahů, na vzájemnou pomoc a oporu mladším dětem, na osvojení si pravidel a zvyklostí a na prohloubení spolupráce a férového jednání pomocí různých her.

 

Jako celodružinovou hru si děti vybraly téma “Šmoulové“. V této hře, která probíhá celý školní rok sbírají děti do svých předem vyrobených deníčků razítka za různé hry, soutěže, skupinové aktivity. Razítka mohou získat také za roli tzv. aktovkáře (stará se celý týden o pořádek v místnosti, kde jsou uloženy aktovky), za vzorňáka týdne (může získat ten, kdo se celý týden chová vzorně, je nápomocný, je kamarád, dodržuje pravidla a je příkladem pro ostatní děti) a za pravidelné nošení převlečení do haly TJ Sokol. Na koncí školního roku se razítka sečtou a první 3 děti z každého oddělení získávají ocenění a spolu s ostatními dětmi také jeden velký dort. Společně pak promítáme videa a fotky z celého roku a vzpomínáme na všechny zážitky.

 

Tento rok opět pokračujeme v kampani “Celé Česko čte dětem“, kdy pravidelně každý den předčítáme dětem z 1., 2. a 3. třídy. Nejčastějí se nám daří číst mladším dětem, jelikož končí po 4. vyučovací hodině a je tak větší prostor pro klidovou činnost.

 

Činnosti v průběhu měsíce:

 

  • Přivítání dětí, seznamovací hry, postřehové hry

  • Prázdninová pošta: prohlížení pohledů z prázdnin, sdělování zážitků

  • Anketa: “Jaký byl můj největší zážitek z prázdnin?“

  • Víčkohrátky: skupinové hry s víčky od pet lahví

  • Výtvarná činnost: tvorba podzimního obrazu

  • Hala TJ Sokol: sportovní aktivity, soutěže

  • Pobyt venku: pohybové hry, kolektivní sporty