Týdenní plán

 

- slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

- změna vyhrazena :)... může se stát, že něco nestihneme probrat
 
Doporučuji: www.umimematiku.cz
 
 

26. - 28. 3.  2018

 

ČJ

mluvnice

Vzory rodu středního - opakování

Uč.  40-42

TP 40-43

čtení

Pověsti Čít 

AJ

Easter UČ  39, 40
PS  39, 40

M

Převody jednotek.

 

UČ s. 67, 68

PS2  po s. 15

Př

Ekosystém pole - opakování  40-42
PS 40

Vl

Obrazy z dějin - kupec Sámo

PS 34, 35

uč.

ICT

   
 
PS...pracovní sešit, UČ...učebnice, TP...Tajemství pravopisu
 
 
 
 
 
 

 

 

 6. - 10. 11.  2017

 

ČJ

mluvnice

Hrajeme si, soutěžíme. Opakování vyjm. slov po B, L + vyjmenovaná slova po M. 10.11. čtvrtletní práce z ČJ 

Uč. 18, 19

TP 20, 21

čtení

Žijeme pospolu. ( V pondělí je poslední den na odevzdání čtenářského deníku s mimočítankovou četbou)

Čít. s. 22, 23

AJ

Be healthy. Dragon Crown. Zápor s "don´t" UČ 15-17
PS  15-17

M

Rovinné útvary. Rovnoramenný trojúhelník. Kosočtverec. Úhlopříčky. Kolmost. 

Mějte rýsovací potřeby.

Ve čtvrtek bude malý test na rovnice.

Procvičujte malou násobilku  (ZVLÁŠŤ DĚLENÍ)

UČ s. 27 - 30

PS  po s. 20

Př

Ekosystém les - listnaté stromy UČ 23, 24
PS 14, 15

Vl

Česká republika-naše vlast. Pohoří, nížiny
 

PS 16, 17

 

ICT

Projekt čtení pomáhá  
 
PS...pracovní sešit, UČ...učebnice, TP...Tajemství pravopisu